Co zadane?

na  wtorek  20   marca  2018 r.

J. angielski:  Nauczyć się nazw owadów, na pamięć s. 51.

Przynieść zeszyt do nut. 

Nauczyć się  na pamięć swoich krótkich ról wklejonych w zeszycie do j. polskiego oraz słów piosenek. / Są już wklejone od  5 tygodni./

Czytać s. 4 - 5 Elementarz - tekst o powietrzu. 

 " Domowniczek  s. 4 - 5. Poprawić dyktando , ułożyć zdania z wyrazami błędnie napisanymi.

 

Przynieść ręcznik papierowy i papier za marzec.

 

\